Bedrijf & Milieu

Bedrijf & Milieu

Door het gebruik van biologische bestrijding, willen wij het milieu zo weinig mogelijk belasten. Ook wordt het water gerecirculeerd met behulp van een UV ontsmetter. Beide bedrijven zijn MPS gecertificeerd.